ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ

ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ 18 ΛΙΤΡΩΝ
felopoltos
Περιγραφή

(Ειδικό Θερμομονωτικό και Ηχομονωτικό Επίχρισμα)

_________________________________________________

Περιγραφή

Ο Φελλοπολτός είναι ένα πρωτοποριακό, πολτώδες, υδατοδιάλυτό, επίχρισμα με άριστες θερμομονωτικές ακόμη και ηχομονωτικές ιδιότητες. Αποτελείται κυρίως, από ανόργανα πυρίμαχα υλικά και ακρυλικά, πλαστικά πολυμερή. Έχει τέλεια πρόσφυση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αστάρι, σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, με την προϋπόθεση να είναι απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, λάδια, και λοιπά. Οι κόκκοι των πυρίμαχων υλικών έχουν σταθερή κοκκομετρία (0,2-0,5mm) και είναι ομοιογενώς διεσπαρμένοι στο μίγμα, έτσι ώστε η επιφάνεια που σχηματίζεται να έχει τις προδιαγραφόμενες ιδιότητες και σε σημειακή έννοια Ελέγχθηκε το Κ.Ε.Δ.Ε. τμήμα Τεχνικών Υλικών & Στοιχείων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 514 για τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας με ( αρ. Πρωτ. Δ 14γ/43476/380).

Χρήσεις

Όσο περισσότερο γνωρίζεται κάποιος με το υλικό τόσες εφαρμογές μπορεί να επινοήσει. Η πιο συνήθης εφαρμογή γίνεται στους αεραγωγούς παρέχοντας σε αυτούς ηχομόνωση και θερμομόνωση. Βάφεται εύκολα και παρουσιάζει μια πολύ όμορφη εικόνα όταν χρησιμοποιείται σε επιφάνειες, αγωγούς ή άλλα αντικείμενα δίδοντας ένα αξιόλογο διακοσμητικά αποτέλεσμα.

Πλεονεκτήματα

Ο Φελλοπολτός έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ=0,123W/m*K), έτσι επιχριώμενος στους αεραγωγούς, περιορίζει τις θερμικές απώλειες του κυκλοφορούντος αέρα. Παράλληλα αποφεύγονται οι συμπυκνώσεις υδρατμών, εξωτερικά των αεραγωγών (ίδρωμα) που έχει σαν αποτέλεσμα την διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών. Περιορίζει σημαντικά τους ενοχλητικούς θορύβους που παράγονται από τις παλμικές κινήσεις των ελασμάτων. Η ακαμτοποιήση των ελασμάτων των αεραγωγών αυξάνει την ταχύτητα του διερχόμενου αέρα, με αποτέλεσμα την οικονομία στην διατομή των αεραγωγών. Στην πλειοψηφία τους τα θερμομονωτικά υλικά είναι στερεά έτσι είναι δύσκολο έως αδύνατο να τοποθετηθούν σε επιφάνειες που δεν είναι επίπεδες (π.χ. κυματοειδείς από ελενίτ ή λαμαρίνα) ή σε γωνίες χωρίς να σχηματιστούν αρμοί (θερμογέφυρες). Ο Φελλοπολτόςσχηματίζει μια ενιαία επιφάνεια και ακολουθεί όλες τις μορφές της επιφάνειας χωρίς να αλλοιώνει το σχήμα τους. Ο Φελλοπολτός ακόμη είναι πυράντοχο υλικό και μπορεί να τοποθετηθεί π.χ. σε μεταλλικούς σκελετούς κτιρίων, για την προστασία μηχανημάτων ή των δωματίων στα οποία φυλάσσονται.

Ηχομόνωση

Ο Φελλοπολτός τοποθετούμενος σε αεραγωγούς δρα ηχομονωτικά κατά δύο τρόπους.

Α. Αποτρέπει την δημιουργία αεροδυναμικών θορύβων εξ αιτίας ταλαντώσεων. Στερεοποιούμενος στην μεταλλική επιφάνεια του αεραγωγού δημιουργεί ακαμτοποίηση του ελάσματος με αποτέλεσμα την μείωση των ταλαντώσεων και κατά συνέπεια δεν επιτρέπει την δημιουργία θορύβου εξ αιτίας των.

Β. Σαν ηχοαποροφητικό στρώμα περιορίζει την στάθμη του θορύβου κατά 6-8 decibels με πάχος μεμβράνης φελλοπολτού 3mm μόνο σε επίπεδο θορύβου της τάξεως των 70 decibels.

Παρέχει πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία στο επιχρισμένο μέταλλο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

α/α

Ιδιότητα

Αποτέλεσμα

1

Όψη

Πολτώδης, λεπτόκοκκο

2

Χρώμα

Μπεζ / καφέ

3

Οσμή

Σχεδόν άοσμο

4

Κοκκομετρία

0,2-0,5mm

5

PH

7-7,5

6

Πυκνότητα

1,12 g/cm3 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811)

7

Ιξώδες

>13000 x 10-6 m2/sec (ISO 3104/3105, 40°C )

8

Φαινόμενο βάρος

650kg/m3

9

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας, λ

0,123W/m*K

10

Σημείο βρασμού

>100°C Νερό

11

Τάση ατμών

>2,27 kPa (Νερό)

12

Στερεό υπόλειμμα

70-75%w/w

13

Χρόνος στερεοποίησης 20οC

2-3h για υλικό τοποθετημένο 1kg/m2

14

Σημείο ανάφλεξης

Δεν έχει εφαρμογή

15

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης

Δεν έχει εφαρμογή

16

Εκρηκτικά όρια

Δεν έχει εφαρμογή

17

Εκρηκτικές ιδιότητες

Δεν έχει εφαρμογή

18

Οξειδωτικές ιδιότητες

Καμία

19

Διαλυτότητα σε νερό

Διαλυτό

Εφαρμογή

Ο Φελλοπολτός αραιώνεται με νερό και ανάλογα με την επιφάνεια που θέλουμε να καλύψουμε χρησιμοποιούμε ρολό, πινέλο, σπάτουλα ή ψεκασμό. Η κάθε στρώση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2-3mm.

Κατανάλωση

Κυμαίνεται, από 1 kg/ m² /mm ανά στρώση και ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Ασφάλεια

Ο Φελλοπολτός δεν είναι τοξικός και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις πλην του καθαρισμού με νερό.

Τοξικότητα

Καμμία

Συσκευασία

Ο Φελλοπολτός διατίθεται σε πλαστικά λιθογραφημένα δοχεία των 18 kg και σε βαρέλια των 120, 200 kg.